Denizli OSB’de 40 Milyon Avro Hibe Bütçeli IPARD II Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Denizli OSB’de 40 Milyon Avro Hibe Bütçeli IPARD II Tanıtım Toplantısı Yapıldı

04/02/2022

    Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğümüz ve TKDK Denizli İl Koordinatörlüğü işbirliği ile “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 40 Milyon Avro Hibe Bütçeli IPARD II - 11. Başvuru Çağrı” tanıtım toplantısı Bölge Müdürlüğümüz Konferans Salonu'nda yapıldı.
    TKDK Denizli İl Koordinatörü Şakir Çınar, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 40 Milyon Avro Hibe Bütçeli IPARD II - 11. Başvuru Çağrı ilanı ile proje hazırlık süreçleri ve hibe desteklerini anlattı. 
   Çınar, “Bu sektörlerde yapılacak yatırımların "İnşaat harcamaları, makine ve ekipman alımları, danışmanlık ve görünürlük giderleri" destek kapsamında olduğunu söyleyen Çınar “5.000 Avro'dan 500.000 Avro'ya kadar olan yatırımlarda gerçek ve tüzel kişilere %55, üretici örgütlerine %65 oranında HİBE DESTEĞİ ve tüm uygun yatırım harcamalarına VERGİ MUAFİYETİ sağlanmaktadır.” dedi.
   Toplantıya katılan Denizli OSB Bölge Müdürümüz Ahmet Taş “Desteklenen sektörler, destek miktarları ve başvuru koşulları üzerine bir sunum gerçekleştiren Şakir Çınar bey’e teşekkür ederiz. Proje kapsamında tüm sanayicilerimize de hibelerden en iyi derecede faydalanabilmesi için her türlü desteği sunmaya hazırız.” dedi.
    Toplantıda, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) tedbiri kapsamında desteklenecek sektörler olan;
  1. Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Mantar ve Misel, Fide ve Fidan,
  2. Arıcılık ve Arı Ürünleri,
  3. Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler,
  4. Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler,
  5. Su Ürünleri Yetiştiriciliği,
  6. Makine Parkları,
  7. Yenilenebilir Enerji Tesisleri, konularında bilgiler verildi. 
Başvuru Tarihleri:
Yapım işleri içermeyen başvurular için: 19 Ocak - 18 Şubat 2022
Yapım işleri içeren başvurular için: 21 Şubat - 25 Mart 2022