TUBİTAK 1501 Sanayi AR-GE Destek Programı ve 1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı

TUBİTAK 1501 Sanayi AR-GE Destek Programı ve 1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı

26/11/2020

Sayın Üyemiz,
       TUBİTAK her yıl duyurduğu teklif çağrıları ile ülke kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması için Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı "Araştırma - Teknoloji Geliştirme ve Yenilikçilik" faaliyetlerini desteklemeyi hedeflemektedir. 
       Destek Programları kapsamında; 1501 - Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2021/I. Çağrı Duyurusu ile 1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021/I. Çağrı Duyurusu yayınlanmıştır.
Ön kayıt başvuru 1501 - Sanayi Ar-Ge Destek Programı için 12 Şubat 2021, 1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı için ise 11 Şubat 2021 tarihidir. 
       https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1501-sanayi-ar-ge-destek-programi-ve-1507-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi-2021-yili-1-cagrilari linkinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. 
       Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.