Tüketici Hakları

Product Categories
Tüketici Hakları

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz ve Denizli Ticaret İl Müdürlüğü işbirliği ile "15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası" kapsamında tüketici bilincini geliştirmek ve bu yönde hak arama alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, tüketici haklarına saygılı kişi, kurum ve kuruluşları teşvik etmek amacıyla düzenlemiş olduğumuz "Tüketici Hakları" konulu bilgilendirme toplantısı 18 Mart 2024 Pazartesi günü saat 14.00'te Bölge Müdürlüğümüz Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. 

Bilindiği üzere 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 1. Maddesinde; “Bu kanunun amacı kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.” İfadesi ile tüketicilerin aydınlatılmasının ve bilinçlendirilmesinin Tüketici Mevzuatının önemli ilkelerinden biri olduğunu açıkça vurgulamaktadır.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile; tüketicileri daha ileri seviyede korumaya yönelik tedbirler alınmış, tüketicilerin hak arama yolları kolaylaştırılmış, tüketicinin bilgilendirilmesi konusu ön plana çıkarılmış ve  bürokrasi azaltılmıştır. Böylece, tüketicilerimize dünya standartlarında koruma sağlayacak gerekli yasal zemin hazırlanmıştır.