YALIN İŞLETME SİMÜLASYON EĞİTİMİ

Product Categories
YALIN İŞLETME SİMÜLASYON EĞİTİMİ

Özellikle Covid 19’dan ve son yaşadığımız üzücü deprem sürecinden çıkış dönemi olarak değerlendirebileceğimiz bu dönemde firmalarımızın
➢ Üretimin verimliliğinin arttırılması,
➢ Çalışanın verimliliğinin arttırılması,
➢ Çalışanların enerjisinin arttırılması.
ihtiyaçlarına yönelik Ersoy Yalın Danışmanlık kurucusu Ersoy Türel  tarafından geliştirilmiş olan “Yalın İşletme Simülasyon Eğitimi14 Haziran 2023 Çarşamba günü 09.00 - 17.00 saatleri arasında Bölge Müdürlüğümüz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir. 

Düzenlenen eğitim ile; katılımcıların üretim ve çalışan verimliliğinin, çalışan motivasyonun ve enerjisinin nasıl arttırılacağının deneyimleyerek görmelerini sağlamak. Aynı zamanda, verimliliği sağlayacak günümüzün en önemli sistemlerden olan Yalın Üretim Sistemi ve metodları hakkında bilgilenmelerini, önemini ve kazançlarını kavramaları da sağlamak amaçlanmaktadır. Bunun için, sınıf ortamının bir fabrikaya dönüştürülerek legolarla seçilen bir ürünün üretiminin yapılması ile katılımcıların önce klasik üretim sistemini ve sonuçlarını, sonra Yalın metotlarla yapılan aynı üretimin farklı ve çarpıcı sonuçlarını göstergelerle direk uygulayarak deneyimlemelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Eğitimin 2/3’si uygulama şeklinde olup; üretim yapılacaktır.

Eğitimin Konu Başlıkları:
1. Verimliliğin Önemi
2. Yalın Tekniklerin tanıtılması; 5S-Görsel Fabrika, SMED, Standart İş, Hat Dengeleme, Kaizen, TPM - Toplam Üretken Bakım, Hata Önleme-Poka Yoke-Jidoka, Kanban, Değer Akış Haritası, ..
3. Yalın İşletme Simülasyon
  3.1. Simülasyon 1. Tur – Klasik Üretim Sisteminde Üretim / İtme Sistemi ve KPI’ları – Verimlilik KPI’larının Oluşturulması ve sunumu, – Problemler ve İyileştirmelerin Değerlendirilmesi,
  3.2. Simülasyon 2. Tur – Yalın Sistemde Üretim / Çekme Sistemi ve KPI’ları – Verimlilik KPI’larının Oluşturulması ve sunumu, – Sonuçların Değerlendirilmesi, KAZANILACAK YETKİNLİKLER: • Üretim verimliliğinin arttırılmasını deneyimlemesi, • Çalışan verimliliğinin arttırılmasının deneyimlemesi, • Çalışanlarının enerjilerinin arttırılmasının deneyimlemesi, • Yalın Tekniklerin uygulayarak deneyimlenmesi, • Mevcut sistemdeki kayıpları görebilme, • Yalın Liderlik, • Göstergelerle (KPI) fabrika yönetimi (OEE, Stok maliyeti, Kar-Zarar, bir ürünün hammadden bitmiş ürüne dönüşme süresi, vs. • Yalın yönetim becerileri, • Mevcut Üretim Sistemi ile Yalın Üretim Sistemi arasındaki farkı uygulayarak (üretim yaparak) deneyimlemek, • Fabrika ile Tedarikçi arasındaki Yalın Akış, çekme sistemi ve Tedarikçi gelişimi, • İç Lojistiğin Yalın çekme sistemine dönüşümü ve gelişimi, • Müşterinin talep ve beklentilerini karşılayabilmek, • Müşteri gözü ile bakabilmek,..

KATILIMCI PROFİLİ: Firma Sahibi, Üst Düzey Yönetici, Müdür, Orta Kademe Yöneticiler, Mühendis, Uzman, İlk Kademe Yöneticiler (Takım Lideri, Ustabaşı, vs) ve Yönetici Adayları. Her sektörden katılım sağlanabilir; otomotiv, beyaz eşya, tekstil, kimya, metal, alüminyum, gıda, ilaç, vs.

Eğitime katılım 20 kişi ile sınırlandırılmış olup, eğitime katılmak için kayıt yaptırmanız gerekmektedir.