2023 Yılına Ait Yıllık İşletme Cetvelleri Hakkında Duyuru

2023 Yılına Ait Yıllık İşletme Cetvelleri Hakkında Duyuru

Yayınlama Tarihi : 15.04.2024 17:38

Sayın Üyemiz, 

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu'nun 5'inci maddesi gereğince, sanayi siciline kayıtlı işletmeler; her yıl bir yıllık faaliyetlerini gösteren yıllık işletme cetvellerini takvim yılı sonundan itibaren en geç dört ay içinde bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine bildirmek zorundadırlar.
Sanayi siciline kayıtlı olan işletmelerin 2023 yılına ait yıllık işletme cetvellerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014/11 no.lu Tebliğin 11'inci maddesi uyarınca e-devlet kapısı veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (https://sanayisicil.sanayi.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda bildirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda; 2023 yılına ait yıllık işletme cetvellerinin 30 Nisan 2024 günü saat 24:00’a kadar elektronik ortamda bildirilmesi önem arz etmektedir.  
Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin Yıllık İşletme Cetveli bildirimlerini oluşabilecek yoğunluklar sebebiyle son günlere bırakılmadan yerine getirmesi önemle duyurulur.
Yıllık İşletme Cetveli girişine başlandığı halde “İl Müdürlüğüne Gönder” butonuna basılmayarak gönderme işlemi tamamlanmayan cetveller Kanun’un 5 inci maddesi gereği gönderilmemiş sayılacaktır. 
Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.