Çevre Yönetim Birimi

Ürün Kategorileri

Çevre Yönetim Birimi

DENİZLİ OSB ÇEVRE KOMİSYONU
Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Çevre Komisyonumuz, Bölgemizin Çevre Yönetim Sistemini (su, atıksu, emisyon, atık, vb.) kontrol etmektedir.
Bu kapsamda; atıksu kontrolü ve kanalizasyon bağlantı izin belgelerinin verilmesi, atık yönetiminde ortak çözüm üretilmesi ve sistemin işletilmesi, hava kalitesi kontrolünün sağlanması, içme suyu kalitesi kontrolleri ve işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi ve kontrolü Denizli OSB Çevre Komisyonun başlıca faaliyet alanlarındadır.

Denizli OSB Çevre Komisyonu Faaliyetleri ve Görevleri:
-Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmek,
-Çevre denetimi faaliyetlerine yönelik olarak zarar gören asfalt, kaldırım, logar kapakları ve ızgaraları tamir ettirmek ve ilgili yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek altyapı yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek,
-Yılda bir defadan az olmamak kaydıyla çevre denetimine ilişkin eğitim ve bilinçlendirme programları düzenlemek, tetkikler gerçekleştirmek ve tetkikler sonucunda bir rapor hazırlamak ile birlikte bu raporu Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na sunmak,
-İnşaat Kontrol Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Şefliği ile koordineli çalışarak bölgedeki firmaların tadilat artıklarını ve çevreye rastgele bırakılan hafriyat ve çöp atıkları toplatmak ve bu konuda firmalardan dolayı uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmaktır.