Yönetim Sistemleri Politikamız

Ürün Kategorileri

Yönetim Sistemleri Politikamız

1- Sanayiciler ve çalışanlarla işbirliği yaparak altyapı, teknik ve idari hizmetlerde kaliteli ve çevreye duyarlı hizmet vereceğiz.
2- Kalite ve çevre bilincini yaygınlaştıracağız.
3- Çalışanların kişisel gelişimlerini sağlayacağız.
4- İnsan ilişkilerini geliştireceğiz.
5- Kurum içi ve kurum dışı iletişimi güçlendireceğiz.
6- Takım ruhunun oluşturulması gibi ortak değerler yaratacağız.
7- Hizmet veren birimlerin Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri konusunda farkındalıklarını artırarak en iyiye ulaşmak, yönlendirmek ve motive etmek için eğitimlere önem vereceğiz.
8- Sanayicilerimizin memnuniyeti bizim temel amacımızdır.
Bunun için yasal şartlara, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi şartlarına uygun sistemin etkinliğini sürekli iyileştirerek geliştireceğiz ve sistemlerimizi sürekli olarak gözden geçireceğiz.
9- Müdürlüğümüzü etkileyen iç ve dış hususlarla ilgili faaliyetler planlayarak öngörülü davranacak, iç ve dış taraflarla ilgili ihtiyaç ve beklentileri belirleyerek sürekli iyileştirme sağlayacağız.
10- Çevremizi koruyacağız ve yarınlara temiz bir çevre bırakacağız.
Bunun için de çevre kirliliğinin önlenmesi ile ilgili çalışmaların sürekliliğini sağlayacağız.
11- İş Sağlığı ve Güvenliği yasal mevzuatının ve iş etiğinin gereklerini yerine getirecek, tehlikelerimizi belirleyecek, risklerimizi değerlendirerek yok edecek ya da kabul edilebilir seviyeye indireceğiz.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü