Yönetim Sistemleri Politikamız

Ürün Kategorileri

Yönetim Sistemleri Politikamız

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI
1. Sanayiciler ve çalışanlarla işbirliği yaparak altyapı, teknik ve idari hizmetlerde Kalite, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlikle birlikte Çevre, Enerji, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri’ne uygun hizmet vereceğiz.
2. Güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde enerji tedarikini ve dağıtımını sağlayacağız. Yeni projelerimizde, tesis değişikliklerinde yapacağımız her türlü yenileme işlemlerinde, satın alımlarda enerji verimliliğine ve enerji performansının iyileştirilmesine önem vereceğiz.
3. Doğal enerji kaynaklarını kullanarak enerji verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir olması için faaliyetler yürüteceğiz.
4. Kurum içi ve kurum dışı iletişimi güçlendireceğiz.
5. Hizmet veren birimlerin Kalite, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlikle birlikte Çevre, Enerji, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri konusunda farkındalıklarını artırarak en iyiye ulaşmak, yönlendirmek ve motive etmek için eğitimlere önem vereceğiz.
6. Bilgi varlıklarını koruyacağız ve güvenli bir şekilde geleceğe aktaracağız.
7. Kalite, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlikle birlikte Çevre, Enerji, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri açısından yasal ve diğer şartları karşılayacak, uygunluk yükümlülüklerini takip ederek yönetim sistemleri performansını gözden geçirip sürekli iyileştireceğiz.
8. Müdürlüğümüzü etkileyen iç ve dış hususlarla ilgili faaliyetler planlayarak öngörülü davranacak, iç ve dış taraflarla ilgili ihtiyaç ve beklentileri belirleyerek sürekli iyileştirme sağlayacağız.
9. Çevremizi koruyacağız ve yarınlara temiz bir çevre bırakacağız.
Bunun için de çevre kirliliğinin önlenmesi ve enerji verimliliği ile ilgili çalışmaların sürekliliğini sağlayacağız.
10. İş Sağlığı ve Güvenliği yasal mevzuatının ve iş etiğinin gereklerini yerine getirecek, tehlikelerimizi belirleyecek, risklerimizi değerlendirerek yok edecek ya da kabul edilebilir seviyeye indireceğiz.
11. Yönetim sistemleri hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakları üst yönetim olarak sağlayacağız.