Teşkilat Yapısı

Ürün Kategorileri

Teşkilat Yapısı

Yüksek Planlama Kurulu'nun 23.12.1974 tarih ve 139 sayılı raporunun kabulü ve 28.07.1967 tarih ve 933 sayılı kanun'un 2/c bendinin 13'üncü maddesine göre; 24.01.1975 tarih ve 7/9359 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ilimizde, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ kurulmasına karar verilmiştir.

TBMM’nde 12.04.2000 tarihinde kabul edilerek, 15.04.2000 tarih ve 15021 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile ülkemizde bulunan tüm OSB’lere “Özel Hukuk Tüzel Kişiliği” kazandırılmıştır.

Bu kanuna göre; Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu; Genel Kurul’un en az dördü kendi üyeleri arasından olmak üzere seçeceği beş asil, beş yedek üyeden; Denetim Kurulu 2 asil, 2 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu’nda beşinci üye Bölge Müdürü olabilir.

Bölge Müdürlüğü personeli 506 sayılı SSK ve 4857 sayılı İş Kanunu’na bağlı olarak çalışmaktadır.

Bölgemizde kurulu olan sanayi tesisleri tarafından istihdam edilen işçi sayısı 24.000 kişidir. Bölgemizdeki sanayi tesislerinin tam kapasite ile üretime geçmesi halinde bu sayı tahmini 30.000 kişi civarında olacaktır.