ÖNEMLİ DUYURU

ÖNEMLİ DUYURU

Yayınlama Tarihi : 24.01.2022 17:50

SAYIN ABONEMİZ,
TEİAŞ Batı Akdeniz Yük Tevzi Müdürlüğü tarafından yönetim kurulumuza yapılan bildirim neticesinde;
Doğalgaz Kombine Çevrim Santrallerine gaz kısıntısı uygulanacağından elektrik arz talep dengesinin sağlanması maksadıyla;
26.01.2022 Çarşamba günü saat 00:00 ile 28.01.2022 Cuma günü saat 24:00 arasında toplamda 72 saat bölgemizin tamamındaki tüketimler %10 seviyesine indirilmesi gerekmektedir. 
Bölgemizde yer alan abonelerin aydınlatma ve insani tüketimler haricinde üretim amaçlı enerji kullanımı yapılmamalıdır.
Enerji kullanımındaki kısıtlamaya uyulmaması halinde Enerji Bakanlığı ve diğer kurumlar nezdinde uygulanacak cezai yaptırımlar tarafınıza yansıtılacaktır. %10 sınırı aşılması halinde tamamen
enerji kesintisine gidilecektir.
Gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz. 
Saygılarımızla,