Organize Sanayi Bölgeleri 2. Dönem Toplantısı Denizli OSB’de Yapıldı

Organize Sanayi Bölgeleri 2. Dönem Toplantısı Denizli OSB’de Yapıldı

Yayınlama Tarihi : 23.01.2020 09:16

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 20.04.2010 tarih ve 03396 sayılı 2010/2 genelgesi ile İller genelinde mevcut tüm OSB'lerin parsel, satış ve devir işlemleri ile ruhsat işlemlerinin izlenmesi ve 6 ayda bir olmak üzere Bakanlığa raporlanması sağlanmak üzere, ‘Valilikler koordinatörlüğünde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü (Tarıma Dayalı İhtisas OSB'lerde), Bayındırlık İl Müdürlüğü, Sanayi Odası (yoksa Sanayi ve Ticaret Odası), OSB Müteşebbis Heyeti/Yönetim Kurulu Başkanlığı ve mevcudiyeti halinde Kalkınma Ajansı temsilcilerinin iştirakiyle komisyon oluşturulmasının' gerekli görüldüğü belirtilmektedir.

Genelge gereği, İlimizde bulunan Organize Sanayi Bölgelerinde yapılan parsel, tahsis, satış ve devirleri ve objektif kriterlere uygun olup olmadığının etkili bir şekilde denetlemek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla Denizli Valiliği koordinatörlüğünde komisyon oluşturulmuştur.

Denizli Valiliği emri ile oluşturulan bu komisyon; Vali Yardımcısı Ekrem Aylanç başkanlığında Denizli OSB Yönetim Kurulu Üyesi Cemalcan Sirkeci, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, Denizli Deri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Güran, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sefa Gökalp, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Necati Perizan, Sanayi Odası Mali ve İdari İşler Sorumlusu Himmet Ersoy, Güney Ege Kalkınma Ajansı Uzmanları Emrah Çelik ile Özlem İnce’nin katılımlarıyla Bölge Müdürlüğümüzde toplandı.

Bölge Müdürlüğümüz toplantı salonunda 22.01.2020 Çarşamba günü Bakanlık 2010/2 sayılı Genelgesi gereği yapılan 2019/2 dönem toplantısında; Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nin iş ve işlemleri ile ilgili yapılan denetleme neticesinde, OSB’de 4562 sayılı yasa ve ona bağlı çıkartılan yönetmelikler doğrultusunda yönetildiği, arsa tahsisleri, devirleri, ruhsatları ve arsa satış fiyatlarında herhangi bir usulsüzlük ve yasalara aykırılığa rastlanılmadığı tespit edilmiştir.

Yapılan denetlemenin akabinde; Denizli OSB Müdürü Ahmet Taş, mevcut osb alanı ile birleşmesi şartı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na teklif edilen, Islah OSB alanı konusunda ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nin altyapı, üstyapı, parsel durumları konusunda Valisi Yardımcısı Sayın Erol Aylanç’a ve toplantıya katılan komisyon üyelerine ayrıntılı bilgiler verdi.

Taş, Mesleki Eğitim projemizin Bölgenin genel ihtiyacını karşılayacağını, bu proje ile ilgili yapılması gereken ve projeye ilave edilmesi gereken hususlarda da GEKA’nın desteğinin alınacağını belirtti.

Toplantının sonunda Vali Yardımcımız, ilimizin üreten ve çalışan insanlarının daima yanında olacağını belirtmiş olup, bundan sonraki OSB’ler ile ilgili bütün toplantılara da katılacağını belirtirken Denizli OSB’nin sorunları ile ilgili bilgileri aldığını, sorunların üstesinden gelineceğinin de müjdesini vermiştir.