SANAYİ SİCİL KAYIT VE YILLIK İŞLETME CETVELİ

SANAYİ SİCİL KAYIT VE YILLIK İŞLETME CETVELİ

Yayınlama Tarihi : 21.01.2022 16:50

     İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nden bildirilen yazıda,
     Sanayi sicil kayıt ve yıllık işletme cetveli bilgilerinin tutulduğu Sanayi Sicil Bilgi Sistemi sanayi işletmelerinin faaliyetlerinin güncel olarak izlenebildiği ülkemizin en önemli veri kaynağıdır. Veri toplama ve güncelleme uygulamalarının sürdürülebilir olması, veri kaynağına olan güveni arttıracağı gibi ülke ekonomisi ile ilgili karar mekanizmalarında bu kaynağın daha etkin kullanımı konusunda ortak bir görüş oluşmasına da katkı sağlayacaktır.
     Bu bağlamda, 30 Nisan 2022 tarihi sonuna kadar (Söz konusu tarihin bu yıl resmîtatile denk gelmesi nedeniyle 5 Mayıs 2022 tarihi sonuna kadar) verilmesi zorunlu olan 2021 yılı Yıllık İşletme Cetvellerinin sanayi siciline kayıtlı tüm işletmeler tarafından elektronik ortamda (https://sanavisicil.sanavi.gov.tr) zamanında verilmesi büyük önem arz etmektedir.
     Ayrıca;
  • 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında üretim yapan sanayi işletmeleri Sanayi Sicil Belgesi almak üzere üretime başlama tarihinden itibaren “iki ay” İçerisinde,
  • Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerden üretim yeri adresi, ürün, unvan değişikliği veya ürün ilavesi gibi ilk müracaatta veya son işlemde verilen bilgilerde değişiklik olması durumunda “bir ay” içerisinde,
  • İşletmenin sürekli veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi durumunda “bîr ay” içerisinde,
  • Sanayi Sicil Belgesi tarihi itibari ile her iki yıl dönümünden itibaren vize işlemi için “bir ay” içerisinde,
Elektronik ortamda (https://sanavisicil.sanavi.gov.tr) web adresinden başvurarak İşlemlerini yapmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.