İçme Suyu Şartlandırma Ve Dezenfeksiyon Tesisi

Ürün Kategorileri

İçme Suyu Şartlandırma Ve Dezenfeksiyon Tesisi

Organize Sanayi Bölgemizde faaliyette olan firmaların insani tüketim amaçlı içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 2005 yılında hizmete giren İçme Suyu Şartlandırma ve Dezenfeksiyon Tesisimiz;
 • Ham Su Kuyuları,
 • Ham Su ve Yumuşak Su Deposu,
 • Hidrofor ve Kompresör Ünitesi,
 • Kum Filtreleri ve Yumuşatma Tankları,
 • İki adet Ters Osmoz (RO) Sistemi,
 • Bakiye Klor Dozaj Kontrollü Dezenfeksiyon Ünitesi,
 • PLC Otomasyon Kontrol Ünitesi, sistemlerinden oluşmaktadır.
Bölge Müdürlüğümüze ait 5 (beş) adet derin kuyu pompası ile ham su ihtiyacımız karşılanmaktadır. Mevcut kullanımda 3 (üç) adet derin kuyu pompamız aktif olarak kullanılmaktadır. 2022 yılında ise 2 (iki) adet yedek derin kuyu açılmış ve DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırma işlemleri tamamlanmıştır. Kuyular ortalama 40L/s kapasiteli olup, toplamda 200 L/s su temin edilebilmektedir.  Derin kuyulardan temin edilen ham suyun sertliği mevsimsel şartlara göre 35 - 55 °FS arasında değişmektedir.
Mevcut ham suyun sertliğinin 35 - 55° FS arasında olması sebebiyle, 17.02.2005 tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazete ile (20.10.2016 tarih ve 29863 sayılı RG ile Değişik) yürürlüğe giren “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğin” eklerinde istenilen parametre değerlerine uygun olarak sanayicilerimize içme suyu hizmeti sağlanmaktadır.
Sanayicilerimize kaliteli ve sağlıklı içme suyu hizmeti sağlamak amacıyla, ayda bir kere TÜRKAK’dan akreditasyon belgesine sahip laboratuvarlarda iç izleme içme suyu analizi yaptırmaktayız.
Bunun dışında, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin Ek-2, Denetim İzlemesi, Tablo B1’e göre;
Ayda bir kere T.C. Denizli Valiliği Denizli İl Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda Denetim İzlem,
Yılda iki kere T.C. Aydın Valiliği Aydın İl Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda Kontrol İzlem,
analizleri yaptırılmaktadır.

TESİSİN ÇALIŞMA PRENSİBİ
 • Derin kuyu pompalarımızdan sağlanan 35 – 55 FS sertliğindeki su, ham su deposuna doldurulmaktadır.
 • Ham su deposundan, her biri 60 m³/h kapasiteli beş adet hidrofor ile yumuşatılmak üzere sisteme ham su gönderilmektedir.
 • Ham su deposundan gelen sert su, her biri 20 mikron filtrasyon hassasiyetinde, 2.500 L silika içeren, 5.600 L boş hacme sahip AISI 304 paslanmaz kalitede malzemeden üretilmiş 3 (üç) adet kum filtresinden, 4 - 6 bar basınçla geçirilerek, sert suyun içeriğinde bulunan tortu, mil vb. partiküller giderilmektedir.
 • Kum filtrelerinden geçirilen sert su, her birinde 2.500 L Na-reçinesi bulunduran, 5.600 L hacme sahip 316 L kalite paslanmaz 3 (üç) adet yumuşatma tankında sertliğe sebep olan iyonları tutularak yumuşatıldıktan sonra yaklaşık %65’i Ters Osmoz (RO-1) sistemine gönderilmektedir. Kalanı ise yumuşak su deposuna gönderilmektedir. Yumuşatma tankı ve RO1 sisteminden günlük yaklaşık 2000 m3/gün su yumuşak su deposuna gönderilmektedir.
 • Artan yumuşak su talebini karşılamak amacıyla, 2022 yılında sisteme dahil edilen Ters Osmoz (RO2) sistemi günde yaklaşık 350 m3/gün su yumuşak su deposuna gönderilmektedir.
 • Yumuşak suyun şebekeye verilmesinden önce, içerisinde bulunması muhtemel olan mikrobiyolojik organizmaların giderilmesi için dezenfeksiyon klorlama işlemi otomatik dozaj ayarlı klor pompaları ile yapılmaktadır. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik tarafından belirlenen miktarlarda sıvı klor içme suyuna dozlanmaktadır.
 • Sistemin tüm kontrolü, tam otomatik PLC Otomasyon ve Scada ile yapılmaktadır. Anlık uyarılar, durum kontrolü, ne kadar suyun yumuşatıldığı gibi birçok işlem basamağı Scada'dan kontrol edilebilmektedir.
   

Tesisler