İtfaiye Müdürlüğü

Ürün Kategorileri

İtfaiye Müdürlüğü

1992 yılında kurulan Denizli OSB İtfaiye Müdürlüğümüz, bölgemiz sınırları içerisinde can ve mal güvenliğini tehlikeye atan yangın, deprem, su baskını, fırtına, patlama, trafik kazaları gibi kurtarma gerektiren her türlü acil duruma müdahale eden teknik personeli ile 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.
Günümüz teknolojisine uygun modern araçlar, teknolojik ekipmanlar, eğitimli ve tecrübeli personeli ile hizmet veren Denizli OSB İtfaiye Müdürlüğü; 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 128. Maddesine göre etkin hizmet sunmaktadır.
Denizli Organize Sanayi Bölgemizin Ankara asfaltı üzerinde olması nedeniyle I. Kısım ve II. Kısımda ekiplerimizin yangına daha hızlı ve daha etkili müdahale edebilmesi için her iki kısımda 6 araç 27 personel ile faaliyetlerine devam etmektedir.

İtfaiye Müdürlüğümüzce;
 • Bölge sahasında faaliyet gösteren katılımcılarımızın yangın eğitimleri ve tatbikatları,
 • Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelebilecek yangın, trafik kazaları, deprem, sel vb. afet durumlarında kolluk kuvvetleri ile işbirliği içinde gerekli bütün müdahalelerin yapılması,
 • Bölge sahasında faaliyet gösteren katılımcı firmalara parlayıcı, patlayıcı, zararlı ve tehlikeli maddeler ile ilgili bilgilendirmeler yapılması ve gereken tedbirlerin alınmasının sağlanması,
 • Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tüm firmaların periyodik kontrollerinin yapılarak Denizli OSB Yangın Risk Haritası’nın hazırlanması,
 • OSB Kanunu, OSB Uygulama Yönetmeliği ve birim faaliyetleri ile ilgili diğer güncel mevzuat hükümlerine uygun çalışmalar yürütülmesi,
 • İşletmelere Binaların Yangından Korunması Hakkındaki yönetmelik kapsamınca Yangın Güvenliğinin Uygunluğu ve Yangın güvenliği Yeterlilik belgesi verilmesi işlemleri yapılmaktadır.
 
Önleme Hizmetleri
 • İtfaiye Görüşü
 • Danışmanlık Hizmeti
 • Proje Uygunluğu
 • Uygunluk Belgesi
 • Yeterlilik
 • Denetim Hizmetleri
 • Eğitim Hizmetleri

Müdahale Hizmetleri
 • Yangın
 • Kurtarma
 • İş Kazası
 • Doğal Afetler
 • Kimyasal Olaylara Müdahale
 • Tüm Acil Durumlar
 
Eğitim Hizmetleri
 • Acil Durum Eğitimleri
 • Yangın Eğitimleri
 • Kurtarma Eğitimleri
 • İSG  Eğitimleri
   
 
İlke ve Değerlerimiz
 • Canlıya değer vermek,
 • Etik değerlere bağlılık,
 • Süreç yönetimde hızlılık ve güvenirlilik,
 • Güvenli hayat ve gelecek için çalışmak,
 • Sorumluluk ve aidiyet duygusu içinde hareket etmek,
 • Ekip çalışmasını esas almak.